stemmen­2018

Voor een SOGIE-vriendelijker beleid

Partners

Stemmen 2018 is een gemeenschappelijk project van de verschillende roze huizen, çavaria en de SOGIE-netwerken van zes politieke partijen. Hieronder vind je een lijst van alle partners.

Politiek

De meeste politieke partijen hebben sinds enkele jaren een intern netwerk dat zich richt op de behartiging van de belangen van holebi’s en transgenders. Zij hebben mee de schouders gezet onder deze campagne en we geven hen hier de kans om zich kort voor te stellen.

Regenboognetwerk CD&V

Het CD&V-regenboognetwerk is een netwerk dat zich bezighoudt met holebi- en transgenderthema’s. Het staat open voor alle CD&V-leden met belangstelling rond deze thematiek.
Het regenboognetwerk werkt mee aan de uitwerking van standpunten door deel te nemen aan de relevante werkgroepen van Ceder, de studiedienst van CD&V. Zo plaatst het dossiers om te bouwen aan een samenleving waarin holebi’s en transgenders zich thuis voelen op de politieke agenda.
Ook probeert het regenboognetwerk CD&V zichtbaarheid te geven rond LGBT-thema’s. Dit doet ze door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Belgian Pride.

Roze Groenen

Op vlak van wetgeving is België een van de meest holebi- en transvriendelijke landen van Europa. Daar zijn we blij om. Toch lokken twee mannen die hand-in-hand over de Meir lopen nog regelmatig vreemde blikken en ongepaste opmerkingen uit en is homoseksualiteit wereldwijd nog steeds in meer dan 70 landen strafbaar. Met de Roze Groenen proberen we deze zaken bespreekbaar te maken en met gerichte acties laten we zien dat Groen niet alleen in het parlement maar ook op straat opkomt voor de rechten van Lesbiennes, Gays, Biseksuelen, Transgenders en Interseksuelen (LGBTI+). De afgelopen maanden hebben we zo stevig gedebatteerd over de zin/onzin van genderregistratie en ondersteunden we een handtekeningenactie van lokale actievoerders voor een anti-discriminatiewetgeving in Azerbaijan.

Natuurlijk lopen we ook altijd mee tijdens de Pride in Antwerpen en Brussel. Voor ons is een Pride niet alleen een kleurrijk, bruisend en muzikaal feest waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is ook een duidelijke oproep aan onze bestuurders om werk te blijven maken van rechten voor holebi’s en transgenders. Omdat iedereen recht heeft op liefde, focusten we afgelopen jaar tijdens de Belgian Pride op de rechten van LGBTI+ vluchtelingen in België met de slogan "No borders for Pride". Voorafgaand aan de Pride organiseerden we samen met Ecolo ook een boeiende debatavond met een duidelijke oproep voor een betere en humane opvang van LGBTI+ asielzoekers als resultaat. Dit jaar hebben we sterk nagedacht over hoe we de maatschappelijke integratie en het psychosociaal welzijn van holebi’s en transgenders kunnen verbeteren. We stuurden daarom alvast 10 tips naar al onze lokale mandatarissen om mee aan de slag te gaan en organiseren ook nu weer enkele inhoudelijke avonden rond dit thema.

De Roze Groenen zijn ook zeer actief binnen het ‘Queer Greens network’ van de Europese Groene Partij (EGP). Door kennis uit te wisselen en deel te nemen aan Prides met de lokale Groene partijen, zoals afgelopen zomers in Warschau en Vilnius, komen we op voor holebi’s en transgenders in heel Europa.

Ondanks de enorme vooruitgang is er dus nog steeds veel werk aan de winkel en iedereen die zin heeft om mee te werken aan ons project is meer dan welkom!

 www.groen.be/netwerken
 RozeGroenen

Holebinetwerk N-VA

De N-VA denkt niet in hokjes. Beleid moet goed zijn voor alle mensen. Maar soms is extra aandacht voor een doelgroep wel degelijk nodig. Al was het maar omdat niet iedereen even stevig in het leven staat of omdat niet iedereen gelijke kansen krijgt. Als overheid heb je dan de plicht om in te grijpen. Holebi’s, transgenders en intersekse personen (LGBTI) verdienen vandaag nog altijd die bijzondere aandacht.

 www.n-va.be/anders-durven-denken-en-doen

OUT of the Blue

In dit land word je verliefd op wie je wil, leef je samen met wie en hoe je wil en mag je je unieke zelve zijn. Voor Open Vld is dat een vanzelfsprekendheid. Zolang er mensen zijn die verkrampt reageren op alles wat afwijkt van het traditionele, hetero-normatieve leefpatroon, blijven we actie ondernemen. Dat is de missie van OUT of the Blue: niemand een strobreed in de weg leggen om openlijk zichzelf te kunnen zijn als het gaat over seksuele oriëntatie, genderidentiteit en –expressie! Daarom koesteren we onze voortrekkersrol en het puike palmares dat we al hebben gerealiseerd. Op dit positieve elan willen we verder gaan. Holebi’s, transgenders, intersekse personen, maar ook aseksuelen… kortom, allen hebben het recht op gelijke behandeling, aanvaarding en liefde. Welkom bij OUT of the Blue!

 outoftheblue@openvld.be
 OUToftheBlue

Mix

Mix gaat samen met de PVDA voor een samenleving die vrij is van alle vormen van discriminatie. Een superdiverse samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dit gaan we niet vanuit een parlement of raad bereiken, maar komt door actie van onderuit. Door de vele vrijwilligers en organisaties die iedere dag hun expertise voor 100% op het terrein inzetten. Daarom willen we hen maximaal ondersteunen en met elkaar verbinden, om samen te bouwen aan een stad en gemeente op mensenmaat, met plaats voor alle kleuren van de regenboog.

Hoe zien we dit concreet? Een voorbeeld voor Antwerpen vind je in ons lokaal programma.

 Volg Mix via onze facebookpagina.

Regenboog.rood

Sinds jaar en dag staat sp.a op de barricade voor de rechten van alle LGBT’s. Met Regenboog.Rood wil sp.a haar koplopers- en voortrekkersrol aanhouden. Het hernieuwde netwerk Regenboog.Rood zal zich focussen op het lokale beleid inzake LGBT-rechten, het bredere psychisch welzijn van de holebi's en transgenders verbeteren, actie ondernemen om geweld tegen holebi's en transgenders te stoppen en hun rechten versterken. Regenboog.Rood wil van onderuit de vinger aan de pols houden en inspiratie opdoen om het baanbrekend werk van weleer voort te zetten.

 www.s-p-a.be/regenboogrood
 regenboogrood

Beweging

De roze huizen zijn de ontmoetingsplaatsen van de regio’s. Deze huizen hebben elk hun eigen projecten en werking, maar zijn wel aangesloten bij çavaria en werken samen aan campagnes zoals deze.

Rebus

Rebus, het West-Vlaamse regenbooghuis, is er als aanspreek- en informatiepunt voor alles wat te maken heeft met seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie.

Naast een ontmoetingsplaats in Oostende zorgen we voor en ondersteunen we tal van andere activiteiten en initiatieven binnen de provincie. Zo hebben we verschillende contactpunten waar informatie beschikbaar is en onthaalgesprekken kunnen worden aangevraagd.
Naast onze eigen acties en activiteiten, zoals een maandelijks praatcafé en filmnamiddag, bieden wij als regionale koepel ook ondersteuning aan LGBT+ verenigingen binnen de provincie.

Door bruggen te bouwen met diverse lokale partners wensen we een stevig netwerk uit te bouwen. Zo organiseert Rebus ook een regenboognetwerk voor West-Vlaamse steden en gemeenten die samen (met ons) willen werken aan hun lokaal regenboogbeleid.

Rebus Regenbooghuis W-Vl
Torhoutsesteenweg 123
8400 Oostende
 059-43.96.17
 rebuswvl.be

Casa Rosa

Casa Rosa is het Oost-Vlaams Regenbooghuis en is de koepelorganisatie van een 20-tal Oost-Vlaamse verenigingen voor holebi’s en transgenders.

Casa Rosa zorgt voor een huis en een thuis voor holebi’s, transgenders en hun omgeving door een ontmoetingsplaats, informatie en ondersteuning aan te bieden en activiteiten te organiseren. Casa Rosa richt zich op alle individuen en groepen die interesse hebben in en werken rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Casa Rosa
Kammerstraat 22
9000 Gent
 09-269.28.12
 www.casarosa.be

Het Roze Huis

Het Roze Huis- çavaria Antwerpen is de LGBTQIA+ organisatie voor de provincie Antwerpen.
Onder ons vallen zo'n 30 verenigingen die allemaal op hun eigen manier bezig zijn met het LGBTQIA+ thema.
Bij ons kun je terecht voor een persoonlijk gesprek iedere donderdagavond bij ons onthaal, voor wie met vragen rond genderidentiteit of geaardheid zit. Onze Holebibib heeft een breed aanbod aan LGBTQIA+ boeken en films én we houden toffe boekvoorstellingen. Voor meer informatie, kijk op hetrozehuis.be.

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Draakplaats 1
2018 Antwerpen
 03-288.00.84
 www.hetrozehuis.be

Holebihuis Vlaams-Brabant

Holebihuis Vlaams-Brabant is het open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Ons huis ondersteunt onze vrijwilligers en aangesloten verenigingen in de regio Vlaams-Brabant bij het realiseren van hun doelstellingen. Samen met hen versterkt ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven. We verruimen de maatschappelijke kijk hierop via sensibilisering en acties.

Holebihuis Vlaams-Brabant
Diestsesteenweg 24
3010 Leuven
 016-60.12.63
 www.holebihuis.be

Regenbooghuis Limburg

Sinds onze lancering op 6 oktober 2012 is Regenbooghuis Limburg hét Limburgs aanspreekpunt rond seksuele en genderdiversiteit en de warme thuishaven voor de Limburgse regenbooggemeenschap.

We ondersteunen de aangesloten regenboogverenigingen, sensibiliseren, informeren en vormen onze vrijwilligers, de verenigingen en de Limburgse gemeenschap.

Regenbooghuis Limburg is ook de fysieke locatie waar alle verenigingen terecht kunnen voor hun activiteiten en waar holebi’s, transgenders en sympathisanten elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.

Regenbooghuis Limburg
Meldertstraat 38
3500 Hasselt
 info@regenbooghuislimburg.be
 www.regenbooghuislimburg.be/

çavaria

Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.

Çavaria is een koepel van meer dan 120 aangesloten verenigingen. Die krijgen ondersteuning, inspraak en vorming aangeboden en vormen samen de holebi- en transgendergemeenschap. Daarnaast richt een gelijkekansenwerking zich tot de brede maatschappij. Çavaria komt op voor holebi's en transgenders door te werken op het structurele niveau. Çavaria voert campagne, informeert, sensibiliseert, lobbyt en opinieert. De gratis en anonieme Holebifoon biedt hulp en je kunt er discriminaties melden. ZiZo-magazine is het uithangbord van çavaria, op papier en online.

çavaria vzw
Kammerstraat 22
9000 Gent
 09-223.69.29
 cavaria.be